10 Jaar VCTN

In 2011 besloten de auteursleden van de Ntb tot oprichting van de Vereniging Componisten en Tekstdichters Ntb, eerst als ‘informele vereniging’. In juli 2012 formeel als rechtspersoon. In combinatie met de Ntb en Kunstenbond zet de VCTN zich in voor een sterker auteursrecht en vooral een open en transparanter Buma/Stemra. Tijd voor een korte terugblik.

Gezamenlijk belang centraal

Erwin Angad-Gaur (directeur van VCTN): “De VCTN is opgericht vanuit twee gedachten: we willen de stem van onze leden beter laten horen, maar ook zo nauw mogelijk samenwerken, allereerst met Ntb en Kunstenbond, maar ook met alle andere organisaties van journalisten, van acteurs, schrijvers en regisseurs. We moeten in de auteursrecht lobby zoveel mogelijk met één mond spreken. We zijn daarom actief lid van Platform Makers en Europees van ECSA (the European Composers and Songwriters Alliance). We geloven niet dat een beroepsvereniging voor muziekauteurs tot een genre beperkt moet zijn: de meeste musici werken door alle genres heen. De gezamenlijke belangen zijn groter dan de gescheiden belangen, met oog voor de kwetsbare groepen; die stem wilden en willen we laten horen, samen met anderen en waar nodig zelf.”

“Omdat de grote bonden via bestuurlijke truuks stelselmatig buiten de overlegstructuren van Buma/Stemra en Buma Cultuur gehouden werden, was een eigen beroepsvereniging in 2011 onvermijdelijk geworden.”

Een open en transparanter Buma/Stemra

Op zich had de Ntb toch ook al invloed? Angad-Gaur: “Dat is waar. We hebben via de ledenvergadering van Buma/Stemra veranderingen bewerkstelligd. En ook hebben wij succesvol aangedrongen op ingrijpen van de overheid, toen Buma/Stemra zelf weigerde de salarissen van directieleden aan te passen bijvoorbeeld. In de jaren erna hebben we als VCTN onder meer in samenwerking met het Financiële Dagblad het interne disfunctioneren van de organisatie aan de kaak gesteld. Maar verbeteringen moeten niet alleen op die manier, met veel kabaal. Liefst praten wij via bestuursvertegenwoordigers intern mee.” Alexander Beets maakt namens VCTN deel uit van de nieuwe Raad van Toezicht van Buma/Stemra. Wiboud Burkens is lid van de Raad van Rechthebbenden en dit jaar is Ben van den Dungen verkozen in het bestuur van Buma Cultuur. “Dat zijn belangrijke plekken. Ook al gaat verandering niet snel en is het best een zware taak een veranderingsagenda na te streven binnen zo’n complexe organisatie.”

Wat moet er volgens de VCTN beter? “Om een paar punten te noemen: Buma/Stemra blijft een erg gesloten organisatie. Dat kan nog steeds opener en transparanter. En ook bij Buma Cultuur kunnen nog stappen gemaakt worden.” Zoals Ben van den Dungen in de vorige Muziekwereld vertelde: “Er kan nog steeds beter worden samengewerkt.

Belangrijk is dat we allemaal aan dezelfde kar trekken, voor alle genres, met een aantal gedeelde principes: de muzikant en de muziekauteur centraal, eerlijke betaling en inzetten op werk, werk, werk: begin bij de werkvloer, in plaats van hoog in de boom om dan te hopen dat er voor de musici en auteurs ook nog iets over zal blijven. Dat moet het uitgangspunt zijn.” Angad-Gaur: “Hetzelfde geldt wat ons betreft voor Buma/Stemra zelf: de auteur moet centraal staan. Daar staan we voor en daar blijven we ons voor inzetten.”

BIM zet zich in voor de belangen van de jazz en geïmproviseerde muziek en musici in Nederland. Zij streeft naar meer speelplekken en een betere sociaal/economische positie voor artiesten. Sinds 1971 praten we mee over kunstbeleid in Nederland; met de overheid fondsen, muziekindustrie, podia en belangenorganisaties. LEES MEER

Beroepsvereniging van improviserende musici (BIM)
Postbus 10201

1011 EE Amsterdam
T 06 18223678
bestuur@bimpro.nl