BIM PODIUM INITIATIEF

Het BIM Podium Initiatief is een project van de Beroepsvereniging van Improviserende Musici ter ondersteuning van de kleine jazzpodia in ons land. De BIM doet dit door elk jaar een jazzpodium uit te roepen tot ‚jazzpodium van het jaar’. Dit podium ontvangt een bedrag geld om extra concert(en) te organiseren. Het ‘podium van het jaar 2019’ is De Pletterij.

INLEIDING

De kleine podia in den lande met een ambitieus, innovatief en kwalitatief hoogwaardig programma dragen bij aan de ontwikkeling van deze bijzondere kunstvorm. Hier vindt een directe ontmoeting en uitwisseling tussen publiek en musici plaats. Plekken waar verfrissende concerten worden neergezet die de groei in jazz aanjagen voor een geinteresseerd publiek. Dit zijn de podia waar vernieuwende muziek, onbekendere musici en vooral ook beginnende talenten terecht kunnen. Tevens dragen de speelmogelijkheid die deze kleine podia bieden bij als belangrijke economische pijlers voor de honorering van jazz en geïmproviseerde muziek in Nederland.

Deze concertorganisaties, verspreid door het land, leveren hiermee een essentiële bijdrage aan de kwaliteit van het cultuuraanbod in Nederland. Daarnaast zijn het de pilaren voor het duurzaam creëren en vergroten van publiek en diversiteit voor deze kunstvorm.

DOEL

Het BIM Podium Initiatief initieert creatieve programmering op kleine podia buiten de grote steden voor jazz en geïmproviseerde muziek. Het BIM Podium Initiatief innoveert en geeft daadkracht aan de infrastructuur voor jazz & geïmproviseerde muziek in de provincie. Een nieuwe impuls die recht doet aan de gigantische, borrelende, creatieve energie van deze unieke scene en zijn publiek.

Het BIM Podium Initiatief bestaat uit

 1. De financiële ondersteuning voor extra concert(en) te organiseren door het winnende podium, waarbij men zich puur op de artistieke kwaliteit en innovatie van de programmering kan richten. Concerten waarin grenzen worden verbreed, waar out-of-the-box gedacht kan worden, en waarmee het podium zichzelf en de te programmeren acts scherp in de kijker zet richting publiek en musici. Concerten die, los van de dwangbuis van ticket-verkoop, puur op artistieke gronden geboekt kunnen worden en concerten van artiesten die dit podium (door hun financiële situatie) normaliter niet kan boeken. De invulling is in handen van het podium zelf. Dit creëert een urgentie die het publiek zal oppakken en doen binden aan het podium.
 2. Media-aandacht, in de pers en via online netwerken, en
 3. Publieke activiteiten: de uitreiking tijdens een feestelijke avond in het BIMHUIS, tijdens een ‘BIM Lab’ avond en tijdens het eerste concert op het ‘podium van het jaar’ zelf.
Het Bim Podium Initiatief is een bijdrage van de BIM aan de samenwerking van musici met de podia.

SELECTIECRITERIA

Het Initiatief richt zich op podia en/of concertorganisaties die:

 • Zich op jazz en geïmproviseerde muziek richten, van voornamelijk in Nederland woonachtige musici

 • Een kwalitatief hoogwaardig en avontuurlijk programma hebben

 • Concerten realiseren met passende voorwaarden voor de uitvoerende musici, zoals ontvangst, faciliteiten, productie, honorering en publiciteit

 • Wekelijkse of maandelijkse programmering bieden

 • Zich bevinden buiten de grote steden, los van de infrastructuur van de grote podia.

SELECTIE

De jury die het podium selecteert dat het BIM Podium Initiatief verdient, wordt gevormd en voorgezeten door het BIM-bestuur, aangevuld met  twee deskundigen. Dit kunnen professionele musici (BIM-leden) zijn of mensen uit de industrie zoals journalisten, programmeurs, etc. In het jaar 2019 was het er door omstandigheden maar één: de trombonist Joost Buis.

Genomineerden voor 2019 waren:
• Podium JIN/Brebl (Nijmegen)
• Pletterij Debat en Cultuur (Haarlem)
• Jazz in Heerlen
• HotHouse Jazz Leiden
• Stichting Jazz in Groningen
• It’s Time for Jazz (Zutphen)
• Jazz Inverdan (Zaandam)
• JazzBlazzt (Neeritter)
• Mahogany Hall Edam
• Stichting Plus/PlusEtage (Baarle-Nassau)
• Studio Loos (The Hague)

VOORWAARDEN

Om in aanmerking te komen voor dit initiatief gelden de volgende voorwaarden:

 • Met de bijdrage worden concerten gerealiseerd met ten minste 70% in Nederland woonachtige musici
 • Betaling van musici volgens de BIM-norm (€ 350,- ex btw)
 • De te realiseren concerten weerspiegelen een innovatief en verrassend programma
 • Vermelding van het BIM Podium Initiatief met bijbehorend logo bij publiciteit door het podium.
 • BIM-leden krijgen een jaar lang korting op concert tickets bij het winnende podium.