Bim Podium Prijs

De Bim Podium Prijs is een jaarlijks terugkerende prijs, door de Bim in het leven geroepen (naar voorbeeld van de Applaus Prijs van Initiative Musik in Duitsland). De grootte van de prijs bedraagt € 2000,-. De winnaar van de prijs 2019 is De Pletterij.

Doel

Locaties voor livemuziek zijn de belangrijkste artistieke en economische pijlers in het proces van muziek. In het bijzonder zijn locaties met een kwalitatief hoogwaardig, innovatief en ambitieus programma essentieel voor de artistieke ontwikkelingen van nationale muzikanten, hun publiek en de verspreiding van hun muziek.

Vaak betreft het kleine podia. Daarop zijn een ontmoeting en directe uitwisseling met het publiek mogelijk. Deze kleine podia zijn een onontbeerlijk alternatief voor de grotere podia en media. De prijs is bedoeld voor een klein jazzpodium. Bij voorkeur een niet met openbare middelen gesubsidieerd podium en bij voorkeur een podium buiten de grote steden. Deze podia kunnen namelijk wegens de reiskosten in combinatie met het te betalen gage minder musici aantrekken.

De prijs is bedoeld om organisatoren van bovengenoemd type podium te ondersteunen, omdat zij een cultureel uitmuntend programma met een hoog financieel risico bieden. Zij leveren een niet te onderschatten bijdrage aan het behoud en de diversiteit van de cultuur in Nederland.

De Bim Podium Prijs geeft een kleine financiele (en artistieke) injectie aan het behoud van deze infrastructuur en zijn publiek aldaar. In het kort komt dat op het volgende neer:

  • behoud van speelplekken en spreiding;
  • genereren van artistieke ontwikkeling in de muziek;
  • behoud van culturele diversiteit;
  • genereren en behouden van publiek voor deze muziek;
  • genereren van publiek aandacht voor het muzikale aanbod.
Tegelijkertijd is de prijs een bijdrage van de BIM aan de samenwerking van musici met de podia.

Voorwaarden

Voorwaarden voor de podia om in aanmerking voor de prijs te komen zijn de volgende

  • het podium biedt een kwalitatief goed en creatief programma;
  • het podium richt zich op jazz en geïmproviseerde muziek, voornamelijk van nationale musici;
  • de concerten worden met passende voorwaarden voor de musici  gerealiseerd, zoals ontvangst, faciliteiten, productie, salariëring en publiciteit.

Jury

De jury bestaat uit het Bim-bestuur. Het bestuur levert ook de voorzitter. De jury wordt met een of twee externe deskundigen die jaarlijks wisselen, aangevuld. Dat kunnen professionele musici (Bim-leden) zijn, en mensen uit de Industrie (Journalisten, programmeurs, etc). In het jaar 2019 is dat trombonist/componist Joost Buis.
Genomineerden voor 2019 zijn:
• Podium JIN/Brebl (Nijmegen)
• Pletterij Debat en Cultuur (Haarlem)
• Jazz in Heerlen
• HotHouse Jazz Leiden
• Stichting Jazz in Groningen
• It’s Time for Jazz (Zutphen)
• Jazz Inverdan (Zaandam)
• JazzBlazzt (Neeritter)
• Mahogany Hall Edam
• Stichting Plus/PlusEtage (Baarle-Nassau)
• Studio Loos (The Hague)

Gebruik van de prijs

De prijs moet besteed worden aan concerten, ten minste met 70% nationale musici. De musici moeten volgens de Bim-norm (€ 300,- ex btw) betaald worden.
De concerten moeten de kwaliteit van het uitstekende programma voortzetten. Bij de publiciteit moet de Bim Podium Prijs vermeld worden en van het Bim Podium Prijs-logo gebruik gemaakt worden.
Als aan de bovenstaande voorwaarden voor de besteding voldaan is en daarvoor binnen een maand na het concert/de concerten een passend bewijs afgegeven is, wordt tot uitbetaling aan het podium overgegaan.

Bim-leden zullen voor een jaar voor de ticketkorting van dat podium in aanmerking kommen.