Lid worden van de BIM ?

Vul het onderstaande formulier in en druk op “verstuur”.

Met het invullen van dit formulier maak je automatisch een profielpagina aan.

Deze zal op de website worden gepubliceerd onder de knop  “leden”  nadat de aanvraag en  inhoud is gevalideerd door het bestuur van BIM.

aanmelding

  • Referenties

    Namen van drie BIM-leden bij wie het bestuur van de BIM eventueel inlichtingen over u kan inwinnen:
  • Informatie voor op de website

    De velden: naam musicus, instrument(en), oneliner, afbeelding en eventuele tekst worden nadat de organisatie het lidmaatschap en de inhoud heeft gevalideerd getoond als bericht/profiel op de website.
  • Instrumentnaam in kleine letters en in het Nederlands.
  • Ondergetekende verzoekt te worden toegelaten als lid van de Beroepsvereniging van Improviserende Musici. Hij/zij heeft de statuten en het huishoudelijk reglement van de BIM ontvangen en onderschrijft deze. Hij/zij zal de verschuldigde contributie op eerste verzoek voldoen.