Lid worden van de BIM ?

Meld je aan via DEZE LINK.
U krijgt spoedig van ons een reactie.

Contributie

  1. Ivm ons lustrum (BIM is 50 jaar in 2021/2022) is de lidmaatschap voor 2022 verlaagd naar  €50 per jaar (€12,50 per kwartaal).
  2. Young pro-lidmaatschap: leden t/m 30 jaar kunnen voor €25 lid worden. (€6,35 per kwartaal)

De voorwaarden om lid te worden zijn:

  1. Je werkt als professionele musicus in de geïmproviseerde muziek (Jazz & World) sector
  2. Je bent student maar kan aantonen dat je professioneel werkt als improviserende musicus.

Vanaf 2018 hebben we het innen van contributie overgedragen aan Clubcollect te Amsterdam. Deze service is strak, maar vriendelijk. Facturen voor de contributie worden  per e-mail of sms of post toegestuurd. Het systeem maakt het mogelijk om met Ideal te betalen, eventueel in termijnen. Leden moeten wel  zelf een betaal keuze maken na dat ze de factuur onvangen hebben.

Sinds 2002 hebben we ereleden. Leden die ouder zijn dan 67, en minimaal voorafgaand 5 jaar aaneengesloten lid zijn geweest , worden erelid en hoeven geen contributie meer te betalen.

BIM zet zich in voor de belangen van de jazz en geïmproviseerde muziek en musici in Nederland. Zij streeft naar meer speelplekken en een betere sociaal/economische positie voor artiesten. Sinds 1971 praten we mee over kunstbeleid in Nederland; met de overheid fondsen, muziekindustrie, podia en belangenorganisaties. LEES MEER

Beroepsvereniging van improviserende musici (BIM)
Postbus 10201

1011 EE Amsterdam
T 06 18223678
bestuur@bimpro.nl