Ga naar de inhoud

De Creative Community

BiMpro is aangesloten bij De Creatieve Coalitie, een koepelorganisatie van 44 culturele organisaties. De CC heeft iets nieuws bedacht: De Creatieve Community!

Vanaf nu is er één digitale ontmoetingsplek voor alle 300.000 werkenden in de culturele en creatieve sector: de Creatieve Community. In deze community kunnen vakgenoten vanuit allerlei disciplines met elkaar in gesprek gaan, blijf je op de hoogte van actuele ontwikkelingen en kun je tools vinden om je (arbeidsmarkt)positie te versterken.

Veel werkenden in de culturele en creatieve sector zijn niet bekend met het bestaande subsidieaanbod, tariefcheckers in de sector, relevante wet- en regelgeving en het cursusaanbod van belangenorganisaties. Om professionals in de culturele en creatieve sector te versterken én het gesprek hierover te stimuleren, lanceert De Creatieve Coalitie één digitale ontmoetingsplek. 

De kracht van verbinding

Wij geloven in de kracht van verbinding. Want alleen door de werkenden met elkaar te verenigen kunnen wij een gezamenlijke vuist maken richting hen die aan de knoppen zitten. De Creatieve Community fungeert als een ontmoetingsplaats. Werkenden uit de sector kunnen aan elkaar vragen stellen, ontwikkelingen agenderen bij De Creatieve Coalitie en hun opvattingen delen. De community brengt werkenden toegankelijk in verbinding met beroepsorganisaties, vakverenigingen en vakbonden in de sector. Daarnaast fungeert het platform als een kennisbank.

Hoe werkt het?

De community werkt met openbare en afgeschermde kanalen. Via de openbare kanalen kun je nieuws en actualiteiten met elkaar delen, je mening delen en berekenen wat voor tarief je in rekening moet brengen. De afgeschermde kanalen zijn ingericht voor leden van De Creatieve Coalitie en voor mensen uit bepaalde regio’s.

Aanmelden is kosteloos en binnen 60 seconden gebeurd. Na aanmelding krijg je toegang tot alle openbare kanalen, kun je meepraten en chatberichten sturen.

bron: https://www.decreatievecoalitie.nl/nieuws/de-creatieve-community-gelanceerd

Neem nu een kijkje in de community en meld je (kosteloos) aan!