Ga naar de inhoud

Over BiMpro

BiMpro zet zich in voor de belangen van jazz en geïmproviseerde muziek en musici in Nederland. Sinds 1971 praten we mee over het kunstbeleid; met de overheid, fondsen, muziekindustrie, podia en belangen organisaties.

BIMpro, de Beroepsvereniging van Improviserende Musici, is een invloedrijke Nederlandse beroepsvereniging die in 1971 werd opgericht. Haar missie is het vertegenwoordigen van musici die actief zijn in de wereld van jazz en geïmproviseerde muziek. Als een belangrijke lobbygroep fungeert BIMpro als pleitbezorger voor fondsen die de bloei van jazz en geïmproviseerde muziek in Nederland ondersteunen.

BIMpro heeft zich toegewijd aan het behartigen van de belangen van jazz- en geïmproviseerde muziek en hun beoefenaars in Nederland. Een van de belangrijkste doelen is het streven naar meer speelplekken voor musici, evenals het verbeteren van de sociaal-economische positie van artiesten binnen deze genres. Door actieve betrokkenheid bij het kunstbeleid in Nederland, voert BIMpro gesprekken met verschillende belanghebbenden, waaronder de overheid, fondsen, de muziekindustrie, podia en andere belangenorganisaties.

Een opvallende mijlpaal in de geschiedenis van BIMpro is de oprichting van het Bimhuis in Amsterdam in 1974. Dit jazzpodium heeft sindsdien een cruciale rol gespeeld als een centrum voor optredens, creatieve uitwisseling en het bevorderen van de jazzcultuur in Nederland. 

Door haar voortdurende inspanningen en betrokkenheid bij de ontwikkeling van jazz en geïmproviseerde muziek in Nederland, speelt BIMpro een cruciale rol in het versterken van de positie van musici en het bevorderen van een levendige en diverse muzikale cultuur. De vereniging blijft een belangrijke schakel tussen de creatieve gemeenschap en de verschillende partijen die een rol spelen in het ondersteunen en vormgeven van het muzikale landschap in Nederland.

Wij werken aan:
• Sociaal-economische status van musici (betere tarieven, salariëring, arbeidsomstandigheden en contracten)
• Werkgelegenheid (podia, festivals, speelplekken)
• Kennis uitwisseling
• Samenwerking en overleg met fondsen, werkgevers en belangen organisaties
• Lobby en financiering van de scene als geheel
• Onderzoek en kennis over de sector
• Acties en evenementen
• Zichtbaarheid en publiek bereik

BIMPro Bestuur:

Fleurine Verloop – Voorzitter
Susanne Alt – Penningmeester
Jurriaan de Kok – Secretaris
Charllotte Karlsted – Algemeen Bestuurslid
Ben van den Dungen – Algemeen Bestuurslid
Jelle Oortman Gerlings – Algemeen Bestuurslid