09-05-2022

BIM 50 JAAR!

De vijftigste verjaardag van de Beroepsvereniging Improviserende Musici (BIM) is dé aanleiding om in 2022 het heden en verleden van de Nederlandse jazz- en improvisatiemuziek in de schijnwerpers te zetten. BIM viert 50 jaar jazz en impro met concerten op 4 juni en 1 oktober 2022 in het BIMHUIS en met een tournee langs de bekende jazz- en improvisatiepodia van Nederland. Bijzonder zijn de vijf speciaal voor deze gelegenheid opgerichte intergenerationele bands en de daarbij horende compositieopdrachten.

27-03-2022

In het kader van het 50 jarig jubileum was de BIM dit jaar van de partij tijdens het Transition Festival in Tivoli Vredenburg. De Volkskrant schreef hier een mooie recensie over:

Lees het volledige artikel HIER

Meerderheid vrouwen in nieuw BIM bestuur 

Beroepsvereniging van Improviserende Musici heeft vocalist Fleurine verkozen tot eerste vrouwelijke voorzitter in de geschiedenis van 50 jaar BIM.

Op de ALV van donderdag 24 juni jl. is Fleurine Verloop Mehldau unaniem verkozen tot nieuwe voorzitter van de Beroepsvereniging voor Improviserende Musici. Vocalist componist/tekstdichter Fleurine neemt het stokje over van Thomas Winther Andersen, en wordt daarmee de eerste vrouwelijke voorzitter in de geschiedenis van de BIM, welke in november 2021 haar vijftig jarig lustrum viert. 

Het aantal vrouwelijke leden van de BIM verdubbelde sinds Fleurine in Juli 2021 toetrad tot het bestuur, waar vrouwen momenteel één zesde van het totale ledental uitmaken. Het nieuwe bestuur bestaat voor het eerst in haar geschiedenis uit een meerderheid van vrouwen: Fleurine als voorzitter, Vivienne Aerts als secretaris, Susanne Alt als Penningmeester, algemene Bestuursleden Sven Rozier en Ben van den Dungen (Adviseur Nationaal Podiumplan), en ambulant bestuurslid  Dodó Kis.

Tijdens de ALV benadrukte Fleurine haar wens om de community voor jazz & geïmproviseerde muziek te verbreden en te vernieuwen waarbij inclusie, gender balance, de trickle-up economie voor makers, en samenwerking met andere muziekbonden hoog op haar prioriteiten ladder staan. Een van haar eerste handelingen binnen het bestuur was tevens het afschaffen van een ballotage commissie om lid te kunnen worden: “Iedereen in Nederland die professioneel van Jazz of geïmproviseerde muziek leeft hoort bij ons, ongeacht stijl, smaak of subgenre.”

Meer info en links nieuw BIM bestuur:

Voorzitter: Fleurine Verloop (voormalig algemeen bestuurslid)
Secretaris: Vivienne Aerts (nieuw)
Penningmeester: Susanne Alt  (nieuw)
Algemeen bestuurslid: Sven Rozier (blijft aan)
Algemeen bestuurslid: Ben van den Dungen (nieuw)
Ambulant bestuurslid: Dodó Kis (nieuw)

Eén stem voor jazz – #samenstaanwesterker

Samenwerking BIM, VCTN en Kuntenbond/Ntb

Beroepsorganisaties BIM, VCTN en vakbond Ntb/Kunstenbond hebben besloten nader samen te gaan werken. In het komend half jaar zullen de organisaties een structurele samenwerking nader uitwerken om de stem van de jazz samen te versterken. Eén stem voor de jazz is het doel, in aanloop naar het vijftig jarig bestaan van de BIM. 

Als eerste stap werden Ben van den Dungen (bestuurslid van muziekauteursvereniging VCTN en van Kunstenbond) en Susanne Alt (voorzitster van de Ledenraad van Kunstenbond), beiden tevens BIM-lid, op de BIM-ledenvergadering van 24 juni verkozen in het bestuur van de BIM. 

Historische stap

Will Maas (voorzitter Ntb en VCTN): “Wij zijn heel blij met deze historische stap. Eén gezamenlijke stem voor de jazz. Een sterke lobby en efficiente belangenbehartiging voor de leden. Dat is het doel waaraan we het komende half jaar verder gaan werken. Een eenduidig jazzgezicht met de BIM. Samen met de VCTN op het gebied van het auteursrecht. Samen met Kunstenbond in de voor ons allemaal essentiele lobby.”

Fleurine Verloop (de nieuw verkozen voorzitter van de BIM): “Een zo krachtig mogelijke lobby voor de geïmproviseerde muziek is in het belang van elke jazzmusicus en de hele sector. Door samen te werken met  Ntb, Kunstenbond en VCTN brengen we alle stemmen op één plek, zonder daarmee onze unieke identiteit te verliezen . Dat is winst voor de Nederlandse Jazz en voor alle betrokken partijen.”

For recent news and updates have a look at our Facebook page.

Facebook page

posts with news

News

Peter Broekhuizen

bariton- en tenorsaxofoon, dwarsfluit