Ga naar de inhoud

SENA Raad van aangeslotenen

  Stem op de kandidaten die zich inzetten voor jazz/world/impro!

  Kunstenbond/Ntb heeft Bas Toscani, musicus en financieel deskundige, voorgedragen voor de“bondszetel” als opvolging van Anita Verheggen.

  Het is mogelijk tegen deze voordracht tegenkandidaten te stellen. Dit is dit jaar gebeurd. Daarom dat er over de zetel gestemd zal moeten worden. Wij vragen onze leden daarom Bas te komen steunen! 

  Heb je stemrecht bij Sena, neem de 7e deel aan de vergadering. Onderaan deze mail lees je meer over deelname.

  Daarnaast is een “vrije zetel” verkiesbaar, tot op heden bezet door Erik Winkelmann, die niet opnieuw herverkiesbaar is. 

  BiMpro-bestuurslid en saxofonist/dj Susanne Alt heeft zich kandidaat gesteld.

  Ons stemadvies gaat uit naar Susanne Alt  vanwege haar bestuurlijke ervaring, werk in het speelveld jazz/world/impro en praktijkervaring als muzikant. 

  Mocht er een tweede stemronde nodig zijn en Susanne eruit liggen adviseren wij in samenwerking met Ntb/Kunstenbond om op violiste/sessiemusicus Marieke de Bruijn te stemmen.

  LEES MEER

  Waarom is dit belangrijk?

  Uiteraard is Sena voor veel musici van belang. Zowel in de primaire taken: het incasseren en verdelen van vergoedingen voor de openbaarmaking van muziek, als vanwege het Sociaal/Culturele beleid: de Sena gagenorm, de steun aan festivals en projecten zoals het Nationaal Podium Plan en het Sena Muziekproductiefonds. Daarbij is zowel van belang zakelijke expertise in de Raad te hebben (met name juridische en bestuurlijke kennis en financiële kennis) als kennis van de muziekwereld zelf. Op dit moment heeft niemand vanuit de jazz meer zitting in de sectie en zijn er geen sectieleden met een expliciet financiële achtergrond. Daarnaast is uiteraard diversiteit ook op andere vlakken van belang: in de sectie van zeven zetels hebben twee vrouwen zitting. Met het vertrek van Anita zou dat aantal onder de ondergrens dalen. Zowel om een evenwichtige kennis, vertegenwoordiging van de economische nichesectoren, als algemene representatie steunen wij daarom Bas, Susanne en Marieke en hopen wij dat onze leden dat ook zullen doen.

  Deelname aan de vergadering

  De Vergadering van Aangesloten van Sena Uitvoerende Kunstenaars vindt op dinsdag 7 mei van 14:30 uur tot 16:30 uur plaats in TivoliVredenburg in Utrecht.

  Je kunt de vergadering fysiek of digitaal bijwonen.

  Alleen Aangeslotenen hebben stemrecht. Op de uitnodiging voor de vergadering staat bovenaan de brief of je Aangeslotene bent en dus stemrecht hebt. Als het goed is heb je de e-mail op vrijdag 19 april in je inbox ontvangen.

  Hoe zit het ook alweer precies? Ik ben lid van Sena, dus ik ben aangeslotene? 

  Helaas niet:

  Een deelnemer is iedere Uitvoerende Kunstenaar die een exploitatieovereenkomst met Sena heeft gesloten. Iedere deelnemer van Sena aan wie gedurende drie aaneengesloten jaren in totaal ten minste € 100,- bruto is uitgekeerd als Senavergoeding, is aangeslotene.

  Als je de vergadering online bijwoont kun je als Aangeslotenen 1 stem uitbrengen maar niet gemachtigd worden om namens een andere Aangeslotene een stem uit te brengen.

  Aanmelden voor online deelnemen moet via email aan vva@sena.nl onder vermelding van naam, Sena nummer en expliciet melden dat je digitaal bij wilt wonen.                                                                                      

  Je kunt je tot uiterlijk t/m vrijdag 3 mei aanmelden voor het online bijwonen van de vergadering.Fysiek aanwezige aangeslotenen (je moet dus zelf stemgerechtigd zijn) kunnen 1 machtiging hebben. 

  In de uitnodiging wordt verzocht te mailen naar Sena dat je fysiek wilt komen of een machtiging afgeeft maar dat is niet verplicht.

  Wij hopen je 7 mei in Utrecht te zien!  Steun onze kandidaten!!!